Pomiar czasu

1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywają się na podstawie czasów netto – liczonych od przekroczenia linii startu. Wyjątkiem jest pierwszych 100 osób przekraczających linię mety.


2. Pierwsze 100 osób przekraczające linię mety klasyfikowane są na podstawie czasów brutto – od strzału startera. Jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie ma co najmniej 8 mężczyzn i 8 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu brutto zostaje odpowiednio zwiększona, aby ich obejmować.


3. W wynikach końcowych każdy uczestnik otrzymuje informację zarówno o swoim czasie brutto, jak i czasie netto.


4. Pomiar czasu odbywa się za pomocą jednorazowych chipów przyczepionych do numeru startowego zawodnika.


5. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.


6. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie: start, 5 km, 10 km, 15 km, meta.


7. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu spisuje numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający bądź zmieniający trasę są dyskwalifikowani.

 

LIMIT CZASU

 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.

 

2. Dodatkowy limit czasu wynosi 1 godzinę 30 minut na 10 km.

 

3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu lub nie przekroczą punktów pomiaru czasu z poprzedniego punktu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety busem z napisem KONIEC BIEGU.

 

4. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

 

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy
Partnerzy techniczni