KLASYFIKACJA

 

1. Generalna – kobiet i mężczyzn.


2. Najlepszy zawodnik z Polski – kobiety i mężczyźni

 

3. Wiekowa - kobiety i mężczyźni:

K-20 M-20 (rocznik 2003-1992)

K-30 M-30 (rocznik 1991-1982)

K-40 M-40 (rocznik 1981-1972)

K-50 M-50 (rocznik 1971-1962)

K-60 M-60 (rocznik 1961-1952)

K-70 M-70 (rocznik 1951 i starsi)

 

4. Klasyfikacje dodatkowe – kobiety i mężczyźni:

Mistrzostwa województwa lubelskiego

Najlepsza lublinianka i najlepszy lublinianin

Najlepsza świdniczanka i najlepszy świdniczanin


5. Ogólnopolskie Mistrzostwa w Półmaratonie Członków NSZZ „Solidarność”.


6. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.


7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

 

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy