Klasyfikacja i nagrody

KLASYFIKACJE


1. Generalna – kobiet i mężczyzn.

 

2. Wiekowa - kobiety i mężczyźni:

K-20 M-20 (rocznik 2003-1992)

K-30 M-30 (rocznik 1991-1982)

K-40 M-40 (rocznik 1981-1972)

K-50 M-50 (rocznik 1971-1962)

K-60 M-60 (rocznik 1961-1952)

K-70 M-70 (rocznik 1951 i starsi)

 

3. Klasyfikacje dodatkowe – kobiet i mężczyzn:

Mistrzostwa województwa lubelskiego

Najlepsza lublinianka i najlepszy lublinianin

Najlepsza świdniczanka i najlepszy świdniczanin

 

4. Ogólnopolskie Mistrzostwa w Półmaratonie Członków NSZZ „Solidarność”.


5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne na 5 km; 10 km, 15 km, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.


6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.


NAGRODY


1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-V) otrzymują nagrody finansowe i rzeczowe.


2. Zwycięzcy w kategorii najlepszy lublinianin i najlepsza lublinianka otrzymują nagrody rzeczowe.


3. Zwycięzcy w kategorii najlepszy świdniczanin i najlepsza świdniczanka otrzymują nagrody rzeczowe.


4. W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).


5. W klasyfikacji mistrzostw województwa lubelskiego nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).


6. W ogólnopolskiej klasyfikacji mistrzostw członków NSZZ „Solidarność” nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).


7. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej (K+M):

I miejsce –    2000 zł

II miejsce –   1800 zł

III miejsce –  1500 zł

IV miejsce –  1000 zł

V miejsce 500 zł   

 

8. Bonus za pobicie rekordu trasy PKO Półmaratonu Solidarności, dla pierwszej kobiety (czas poniżej 01:14:04) i pierwszego mężczyzny (czas poniżej 01:04:01), wynosi 500 PLN.


9. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami. 


10. Nagrody pieniężne są przekazywane zawodnikom wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy. Nie ma możliwości przekazania nagrody w gotówce. 


11. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest wypełnienie i dostarczenie organizatorowi niezbędnych informacji w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. 


12. Zdobywcy nagród pieniężnych zobowiązani są do złożenia podpisu na liście nagród
w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.


13. UWAGA: zdobywcy nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w swoich kategoriach wiekowych. 


14. Wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą 8. PKO Półmaraton Solidarności, zostaną rozlosowane specjalne nagrody. Losowanie odbędzie się 5 czerwca 2021 roku po biegu w strefie mety. Warunkiem udziału w losowaniu jest wrzucenie przez zawodnika kuponu do urny. Kupon stanowi integralną część pakietu  startowego zawodnika. Należy go oderwać i wrzucić do urny znajdującej się w biurze zawodów. Obecność zawodnika podczas losowania jest obowiązkowa.


15. Wszyscy uczestnicy półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin, otrzymują w strefie mety pamiątkowy medal.


16. Dyplom za ukończenie 8.PKO Półmaratonu Solidarności do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania na stronie www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy