NAGRODY

1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-V) otrzymują nagrody finansowe i rzeczowe.

2. Zwycięzcy w klasyfikacji najlepszy zawodnik i zawodniczka z Polski (miejsca I-V) otrzymują nagrody finansowe i rzeczowe.

3. Zwycięzcy w kategorii najlepszy lublinianin i najlepsza lublinianka otrzymują nagrody rzeczowe.

4. Zwycięzcy w kategorii najlepszy świdniczanin i najlepsza świdniczanka otrzymują nagrody rzeczowe.

5. W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).

6. W klasyfikacji mistrzostw województwa lubelskiego nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).

7. W ogólnopolskiej klasyfikacji mistrzostw członków NSZZ „Solidarność” nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).

8. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej (K+M):

I miejsce – 2000 zł

II miejsce – 1800 zł

III miejsce – 1500 zł

IV miejsce – 1000 zł

V miejsce – 500 zł   

9. Nagrody pieniężne w klasyfikacji najlepszy zawodnik i zawodniczka z Polski:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 700 zł

III miejsce – 500 zł

IV miejsce – 400 zł

V miejsce – 300 zł

10. Bonus za pobicie rekordu trasy PKO Półmaratonu Solidarności dla pierwszej kobiety (czas poniżej 01:14:04) i pierwszego mężczyzny (czas poniżej 01:04:01) wynosi 500 PLN. 

11. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-III) i generalnej mężczyzn (miejsca I-III) przysługują biegaczom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety. 

12. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Nagrody pieniężne są przekazywane zawodnikom wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy. Nie ma możliwości przekazania nagrody w gotówce. 

14. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest wypełnienie i dostarczenie organizatorowi niezbędnych informacji w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. 

15. Zdobywcy nagród pieniężnych zobowiązani są do złożenia podpisu na liście nagród 
w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.

16. UWAGA: zdobywcy nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji najlepszy zawodnik z Polski nie będą nagradzani w swoich kategoriach wiekowych. 

17. Wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą 7. PKO Półmaraton Solidarności, zostaną rozlosowane specjalne nagrody. Losowanie odbędzie się 1 czerwca 2019 roku po biegu na scenie w strefie mety. Warunkiem udziału w losowaniu jest wrzucenie przez zawodnika kuponu do urny. Kupon stanowi integralną część pakietu  startowego zawodnika. Należy go oderwać i wrzucić do urny znajdującej się w biurze zawodów. Obecność przy losowaniu jest obowiązkowa.

18. Wszyscy uczestnicy półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin, otrzymują medal.

19. Dyplom za ukończenie 7. PKO Półmaratonu Solidarności do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania na stronie www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl w ciągu 14 dni od imprezy.

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy