Zgłoszenia i płatności

Zgłoszenia i płatności

1. Termin zgłoszeń upływa 1 czerwca 2018 r. lub po wyczerpaniu limitu opłaconych zgłoszeń.

2. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 1 000 osób.

3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem portalu internetowego www.datasport.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl – do 27 maja 2018 r. (niedziela) do godz. 00:00. Po tym dniu zapisy elektroniczne zostają zawieszone.

4. Od 28 maja 2018 r. do 1 czerwca 2107 r. zarejestrować się można osobiście w biurze zawodów.

5. Aby zapisać się na półmaraton i otrzymać numer startowy, należy wypełnić formularz

zgłoszeniowy i wpłacić na rachunek bankowy organizatora opłatę startową.

6. Opłata startowa zależna od terminu zgłoszenia do biegu: 

- zgłoszenie w terminie do 31.01.2018– opłata 50 zł

- zgłoszenie w terminie od 1.02 do 30.04.2018 – opłata 70 zł

- zgłoszenie w terminie od 1.05 do 27.05.2018 – opłata 90 zł

- zgłoszenie w terminie od 28.05 do 1.06.2018 – opłata 100 zł

Możliwa jest promocyjna opłata grupowa. Warunkiem jest jednoczesne zapisanie minimum 10 osób w terminie (od 1.02 do 27.05.2018).

Wysokość opłat grupowych:

- 500 zł za 10osób + 60 zł za każdą dodatkową osobę – do 30 kwietnia 2018 r.

- 700 zł za 10osób + 80 zł za każdą dodatkową osobę – od 1 maja do 27 maja 2018 r.

- Opłaty za grupy biegowe możliwe są wyłącznie przelewem na konto organizatora – w tytule przelewu proszę podać nazwę drużyny lub klubu. 

- Zapisy grup biegowych przyjmowane są wyłącznie przez zgłoszenia zbiorowe.

 UWAGA:  w dniu 2 czerwca 2018 r.  biuro nieczynne.

7. Opłatę startową należy wnieść w wysokości obowiązującej w dniu jej dokonywania. 
8. Opłaty startowej można dokonać elektronicznie po internetowej rejestracji lub na konto organizatora PKO BP O/LUBLIN  nr rachunku: 31 1020 3150 0000 3802 0003 6384
W tytule przelewu bankowego należy wpisać: 6.PKO Półmaraton Solidarności oraz imię i nazwisko uczestnika, którego opłata dotyczy.

9. Zawodnik zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy organizatora wysokość opłaty

startowej w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia do biegu. Po tym czasie konto zawodnika

dezaktywuje się. Zawodnik może ponownie aktywować swoje konto pod warunkiem, że limit

miejsc nie został wyczerpany. Aby aktywować konto, zawodnik musi kliknąć na swoim koncie

internetowym zakładkę „płatność”.

10. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora, zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.

11. Prawo bezpłatnego startu w półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia się do 30.04.2018 r. mają:

a. zawodnicy, którzy ukończyli co najmniej 3 edycje PKO Półmaratonu Solidarności.

b. zawodnicy, którzy w 5. PKO Półmaratonie Solidarności zajęli miejsca I-VI w klasyfikacji generalnej K + M oraz w klasyfikacji najlepszy zawodnik z Polski K + M, a także zwycięzcy nagrodzeni za I miejsce w kategoriach wiekowych K + M.

c) kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.
d) zawodnicy startujący w półmaratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień

zawieranych przez organizatora,

e) zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej przez Dyrektora Półmaratonu (indywidualne przypadki losowe) na pisemny wniosek potwierdzony stosowną dokumentacją,

f) zwycięzcy przeprowadzanych przez organizatora konkursów,

g) pacemakerzy,

h) zawodnicy kontraktowi,

i) goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie organizatora.

12. Prawo do 20% zniżki opłaty startowej mają posiadacze kart: Lublin Rodzina Trzy Plus – Karta Rodziny Dużej i Świdnik Rodzina Trzy Plus – Karta Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny i Karta Rodziny Dużej z innego miasta nie są respektowane.

13. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne imprezy biegowe.

14. Organizator nie dopuszcza możliwości zamiany numerów startowych między zawodnikami. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby, jest dyskwalifikowany.

Sponsorzy strategiczni
Partnerzy wspierający
Parnerzy medialni
Organizatorzy